تمیزکردن رایانه باعث بهتر کار کردن اون میشه ونکته ی مهم این جاست که رایانه هارو چه طور تمیز کنیم که آسیبی به رایانه وارد نشه که در این بخش از برنامه با چند ترفند برای تمیز کردن رایانه آشنا خواهید شد.