برای این که اطلاعات شخصی خودمونو همیشه و همه جا همراه خودمون داشته باشیم میتونیم ازوسیله ای به اسم هارد استفاده کنیم که در این بخش از برنامه با انواع اون آشنا خواهید شد.