بخش دوم از مستند جذاب و دیدنی کیش در ادامه معرفی اجمالی از جزیره زیبا و دیدنی کیش و این قسمت معرفی مراکز علمی و فرهنگی، مساجد، بخش های روستایی و محصولات کشاورزی و بسیاری دیگر از زیبایی های این دردانه خلیج فارس .