گزارشی کوتاه و جذاب در معرفی شهر باستانی حریره در جزیره زیبای کیش و آشنایی با تاریخچه این شهر قدیمی و زیبا .