برنامه نود مورخ 1390/05/24 - گزيده ای از ديدار دو تيم مس کرمان با استقلال تهران در هفته سوم لیگ برتر .