آشنایی با یکی از باشکوه ترین بناهای آستان قدس رضوی در مشهد مقدس موسوم به رواق امام خمینی (ره) و چگونگی معماری باشکوه این بنا .