یاد اون شب که تو شهر مدینه، سرتو به روی دیوار کوبیدی / کسی از حال دلت خبر نداشت، به منم نگفتی بابا چی دیدی... ذکر مصیبت سوزناک در غربت حضرت امیرالمومنین (ع) و حضرت فاطمه (س) با زبانحال حضرت زینب (س) با نوای حاج سعید حدادیان. رمضان 1389 .