معرفی یکی دیگر از شهرهای یزد به نام شهر بافق، و آشنایی با آثار و بناهای مشهور این شهر زیبا در دل کویر از جمله منزل وحشی بافقی و بنای هزار ساله امامزاده عبدالله بافق و...