بیان خلاصه ای از فعالیت ها و اهداف و چشم اندازهای انجمن علمی اعجاز قرآن کریم از لسان دکتر علیرضا طالب پور ریاست این انجمن .