بخش اول از سخنان حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی پیرامون فضیلت دعا در ماه مبارک رمضان و لیالی قدر و تاثیر این زمان مقدس در اجابت دعا .