بیان روایاتی شنیدنی وراهگشا از حضرت رسول اکرم (ص) پیرامون نقش گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای دعا در اجابت و تسریع اثر دعا، همراه با تفسیر و دلایل این تاثیر از لسان شیوای آیت الله آقا مجتبی تهرانی .