بخشی جذاب و دیدنی از مجموعه برنامه های شاد کلاه قرمزی و این قسمت سیزده به در شاد آنها در خانه آقای مجری .