مولودی شاد و شنیدنی به مناسبت حلول سومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسین (ع) با نوای گرم حاج سید مجید بنی فاطمه .