ماجراي تعرض عده‌اي ارذل و اوباش به تعدادي که در يکي از باغهاي خميني شهر مشغول تفريح بودند افکار عمومي مردم اصفهان به ويژه خميني شهر را خدشه‌دار کرده و در انتظار برخورد سريع و شديد با عوامل اين جنايت است جزئيات دقيق اين حادثه را از زبان پليس اصفهان بشنويد...، به مدت 2:51