در سال 1057 هجری قمری طرح ایجاد باغی وسیع با عمارتی به شکل کلاه فرنگی داده شد، این عمارت در زمان شاه عباس اول صفوی پی ریزی شد و با سلطنت شاه عباس دوم تالارهایی به آن افزوده شد، قسمتی از مستند زیبای«معماری»، به مدت 14:19