آیین زیبای گل‌غلتان با قدمت بیش از دو قرن که به عنوان یک اثر معنوی استان سمنان نیز به ثبت رسیده است همچون سالهای گذشته امسال نیز در دامغان در قالب یک جشنواره اجرا شد و نوازادان زیادی میهمان این مراسم معنوی شدند، به مدت 1؟36