ورود سرزده یک مار پیل‌تن گرسنه به کارخانه‌ای در چین، پیرترین زن جهان در برزیل با 115 سال سن، پیاده‌روی موفقیت آمیز 6/5 ساعته فضانوردان در مدار زمین، به مدت 1:13