دیوید بکهام بدون شک جزو بهترین کاشته زنهای جهان است ، او در این ویدئو در ساحل دریا در کالیفرنیا با ضربه زدن به سه توپ ، آنها را به شکل عجیبی در داخل بشکه ای می اندازد ... به مدت 00:38