دومين نشست انديشه هاي راهبردي در جمهوري اسلامي، با "موضوع عدالت " و با هم‌انديشي و تبادل نظر رهبر معظم انقلاب و دهها نفر از انديشمندان، متفكران، استادان و محققان دانشگاهي و حوزوي برگزار شد. حضرت آيت الله خامنه‌اي در اين هم انديشي راهبردي، با تأكيد بر ضرورت تلاش جدي و تضارب آراي انديشمندان و متفكران براي دستيابي به نظريه اسلامي ناب در باب عدالت، كارهاي انجام شده براي تحقق عدالت اجتماعي را در سه دهه اخير خوب ارزيابي كردند اما افزودند: وضع فعلي، مطلقاً راضي كننده نيست چرا كه نظام اسلامي به دنبال اجراي حداكثر عدالت و تحقق كامل عدالت به مفهوم يك ارزش مطلق و همگاني است. به مدت 5:05