شصت و دو سال پیش در چنین روزی اسرائیلی ها هزاران فلسطینی را برای اعلام موجودیت صهیونیست از خانه و کاشانه خود اخراج کردند، 62 سال است که فلسطینی‌ها سعی می کنند با برگزاری روز نکبت در هر جایی که هستند آزادی قدس شریف را فریاد بزنند و ...، به مدت 3:12