امروز امیر در میخانه تویی تو/ فریاد رس این دل دیوانه تویی تو/ مست تولای توام یا علی/ واله و شیدای توام یا علی/ ...، نماهنگ بسیار زیبا با صدای سعید خلج و شعر کار از میرزا حبیب خراسانی،