رئیس جمهور در نامه های جداگانه‌ای ضمن اعلام پایان مسئولیت سه وزیر اعلامی از تلاش‌های ایشان قدردانی و علت برکناری این سه وزیر را نیز در این نامه اعلام کرد که ....، به مدت 2:43