مرد بی‌چهره آمریکایی که بر اثر برخورد کابل فشار قوی برق صورت خود را از دست داده بود بعد از یک عمل جراحی سنگین 15 ساعته و یک تیم پزشکی 30 نفره بالاخره صاحب چهره شد و ...، به مدت 00:38