تقدیر از شاعره ی ارزشمند کشور در زمینه ی کودکان سرکار خانم شکوه قاسم نیا که اشعارش در بسیاری از فیلم ها باعث شادی کودکان ایران زمین شده است، از جمله کارهای ایشان ترانه سرای فیلم گربه ی آوازه خوان می باشد. به مدت 3:05