چشمه گینه در فاصله ی 80 کیلومتری شهرکرد در مجاورت روستای گینه از جاذبه های دیدنی کوهرنگ می باشد با آبی بسیار گوارا که سرچشمه اصلی زاینده رود نیز می باشد. به مدت 5:22