آبشار شیخ علی خان در 9 کیلومتری شمال غرب چل گرد در جوار روستای شیخ علی خان و در دامنه ی زرد کوه بختیاری از دیگر جاذبه های دیدنی کوهرنگ می باشد که دیدن آن خالی از لطف نیست. به مدت 8:12