تقدیر از مجری با سابقه و توانای گروه کودک و نوجوان استاد مجید قناد که نگاه کردن به مسابقه های که ایشان مجری آن بودند مانند از مدرسه تا مدرسه از شادترین لحظات کودکی ما بوده است. به مدت 7:06