براستی جایگاه حضرت معصومه در زندگی ما کجاست؟ آیا در لحظه لحظه ی زندگی خود متأثر از وجود پاک و شخصیت متعالی ایشان هستیم و یا اینکه تنها برای ما حرم مطهری است که فقط به زیارت آن می رویم و یا اگر دچار مشکلی شدیم از ایشان شفاعت در پیشگاه خدا را خواستاریم؟ به مدت 5:42