اماکن تاریخی خمینی شهر یکی از دیدنی ترین نقاط استان اصفهان می باشد که سالیانه افراد بسیار زیادی را به سمت خویش جذب می کند، مانند آتشگاه باشکوه و خانه های قدیمیش. به مدت 9:18