کلیپ منتشر شده توسط انقلابیون بحرین با محوریت اتحاد شیعه و سنی. به مدت 05:20