رهبرمعظم انقلاب اسلامي در جمع پر شور مردم شيراز تأكيد كردند كه هرجا رهبري احساس كند از مصلحت بزرگي غفلت مي شود، وارد خواهد شد و رهبري تا زنده است هيچ گاه نخواهد گذاشت در حركت عظيم ملت ايران به سوي آرمان ها، ذره اي انحراف ايجاد شود....، به مدت 8:13