فیلم شعر خوانی شاعره بحرینی " آیات القرمزی" در جمع انقلابیون متحصن در میدان اللولو منامه که پس از آن توسط نیروهای آل خلیفه و آل سعود دستگیر و مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفت. به مدت 06:22