هشدار به «سیاسیون» و غیر سیاسیون: بی ادبی مطلقاً ممنوع...، شکست بوکسرها در مقابل سخنرانان، کفن و دفن به قیمت پارسال ولی بقیه قیمتها؟ ...، نگاه کارگردانان روشنفکر: همه ایرانیان عقده‌ای هستند!!، سنت جهانی «خوابیدن» در همایش‌ها، حادثه‌استثنایی گلنگ نزنی!!، پس دادن منشور کورش به انگلیسیها، تشویق منطقه‌ای برای مهار گرد و غبار و ...، به مدت 7:17