بررسی سایت بانک مرکزی و تحقیق در مورد به روز رسانی قیمت سکه اما ...، سرکشی به سایت هرزنامه‌ها که با موضاعات: تبلیغ دارو، آموزش هرزنامه نویسی، شایعه سازی و تبلیغات دینی و مذهبی با اهداف سودجویانه و ... که در این مورد با سرهنگ میربهرسی نیز مصاحبه‌ای شد، تعریف حقوق بشر از زبان نظامیان انگلیسی و تصاویری از ضرب و شتم غیر نظامیان عراقی و حمله به یک دانشجوی ایرانی محجبه در انگلیس ، به مدت 4:26