گفتگوی احسان علیخانی با سامی یوسف خواننده ایرانی الاصل جهان اسلام ، او در این گفتگو می گوید : من در ایران به دنیا آمدم و خودم را یک ایرانی می دانم و برای این کشور احترام خاصی قائلم و ... ( ویژه برنامه دو نیمه سیب) به مدت 11:57