من در احوال خیالم چه بگویم از تو، من در این مرحله لالم چه بگویم از تو، بیان گوشه ای از عظمت حضرت زینب(س) توسط سید مهدی میرداماد، سال 1389، قم، به مدت8:47