معرفی گونه ای از جنگل های دیدنی و جذاب دریایی در جزیره قشم، معروف به جنگل های دریایی حراء و آشنایی با گونه های گیاهی و حیوانی آن، در سومین بخش از مستند «یک روز، یک جزیره - قشم» . به مدت 6:00