در برنامه آموزشی امروز با چند تکه کاموا و چند کاغذ رنگی به شکل دایره برش خورده یک قطار بسیار زیبا و ساده آموزش داده شده که شما بچه‌های عزیز حتماً از درست کردن این کاردستی لذّت خواهید برد، به مدت 6:40