گزیده ای کوتاه از مستند «پشت دیوارهای بلند» با موضوع افشای بی اعتنایی ها و اهانت های لفظی شاه ملعون به مردم ایران . به مدت 4:32