مراسم بریدن کیک عروسی بلوتوث و لعبت خانم است و اکثر مقامات، رقص چاقو را اجرا می کنند که خیلی بامزه است. حتما ببینید. به مدت 3:35