نقد فیلم لژیون (LEGION) و بررسی موضوع خطرناک، بی شرمانه و بسیار جسورانه ای که در این فیلم به آن پرداخته شده است و آن اینکه دو فرشته مقرب الهی یعنی حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل را در مقابل هم قرار داده اند... جدا از این مطلب طرح این دیدگاه توهین آمیز که معتقداند نجات دهندۀ جهان یک کودک زنا زاده است. به مدت 4:55