گزیده ای از سخنان تامل برانگیز حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی پیرامون جهان پس از مرگ و تاثیر فانوس گذاشتن، قرآن خواندن، فاتحه و ... بر اموات و چگونگی بهره مندی آنها از این خیرات. به مدت 4:35