بخش نخستین سخنان روشنگر و شنیدنی حجت الاسلام انصاریان در تفسیر آیه 157 سوره اعراف و تشریح دقیق کلمه « یتبعون» در این آیه، و بیان اثرات تبعیت و پیروی از حضرت محمد (ص) در دنیا و آخرت به مدت 12:53