کوفه شهری عجیب که خلقیات عجیب‌تر مردمش نقش و تحولات زیادی در تاریخ اسلام داشته، خلقیاتی که گوشه‌ای از آن در سریال مختارنامه به تصویر درآمده و ...، به مدت2:50