کوفه پس از مرگ یزید دوچار التهاب شد وکوفیان که بیشتر از بلاد دیگر خود را مقصر واقعه عاشورا می دیدند به خود آمدند، دراین بین عده ای به سرکردگی سلیمان بن صرد خضاعی به خونخواهی شهدای دشت کربلا و برعلیه حکومت بنی امیه قیام کردند و به توابین معروف شدند . به مدت 3:32