سخنگوی دستگاه قضا در جمع خبرنگاران از برخورد دقیق و سریع با اشرار از سارق مصلح گرفته تا آنهایی که در جمع عموم با سلاح سرد قدرت‌نمایی می کنند خبر داد و افزود ...؛ به مدت:3:59