تصاویر ناب و کمیاب از سردار شهید حاج احمد کاظمی در زمان دفاع مقدس، شهیدی که از همان اول هم آسمانی بود و آسمانی ماند و سرانجام هم به آسمان پر کشید، یادش گرامی، بخش اول از مستند «پدر» به مدت 19:43