بررسی دلایل و عواملی که باعث شد مختار بعنوان یک دوستدار آل علی(ع) با شخصی متظاهر و فریبکار مثل عبدالله ابن زبیر دست بیعت بدهد، بخشی از برنامه «هنگام درنگ» با موضوع شخصیت عبدالله ابن زبیر، به مدت 2:36