گلدون خان از دست شیطنت بچه‌هاش خسته شده و شکایت پیش عمو پورنگ آورده که ببینه عمو می تونه کمکش کنه یا ...؛ به مدت:7:42