برنامه نود مورخ 1389/09/29 - پس از باخت سنگین پرسپولیس مقابل صبای قم تماشاگران شعارهایی را علیه بازیکنان و کادر فنی سر دادند و ... به مدت 06:02